Helsebemanning og vikartjenester

8 April 2020
Helsebemanning og vikartjenester

Ecura Care tilbyr autorisert helsepersonell med riktig kompetanse, på rett sted og til rett tid

Norge har et stort og sterkt voksende behov for sykepleiere og andre fagpersoner. Vi i Ecura Care skaffer vikarer for utleie, og bistår med rekruttering av kvalifisert helsepersonell for faste ansettelser:

  • Sykepleiere (inkludert intensiv-, operasjons-, og anestesisykepleiere)
  • Fysioterapeuter
  • Leger
  • Helsefagarbeidere
  • Helsesekretærer
  • Avdelingsledere, mellomledere, assistenter og studenter

Vikar eller fast?

Gjennom vikarformidling og rekruttering til faste stillinger bidrar vi til en mer fleksibel utnyttelse av den arbeidskraften vi allerede har i Norge, samt til arbeidsinnvandring fra andre land. Vårt mål er å sikre et forsvarlig helsetilbud gjennom å levere presise omsorgstjenester med god kvalitet.

Kvalitet og kompetanse

Ecura har et utstrakt nettverk av dyktig fagpersonell som jobber som vikarer gjennom oss. Vi kan tilby helsevikarer på meget kort varsel og vi har hele tiden fokus på kvalitet og kompetanse slik at oppdragsgiver skal føle deg trygg på at man får den kompetansen som behøves.

Ecura er en god arbeidsgiver med interessante oppdrag over store deler av landet. Kontakt oss gjerne om du ønsker å vite mer om vårt tilbud

En aldrende og mer sykdomsutsatt befolkning vil før til en vesentlig undedekning i helsepersonell.

Vi blir flere og andelen eldre av den totale befolkningen øker...

...samtidig som vi blir mer kroniske syke og har et økende behov for helsetjenester...

  • Flere får livstidssykdommer og flere blir kronsik syke
  • 86% av dødsfall og 77% av sykdomsforløp i Europa er tilknyttet kroniske lidelser
  • Kreftregisteret har anslætt at antall krefttilfeller vil øke med 42% for menn og 27% for kvinner frem mot 2030
  • Antall nordmenn med demenssykdommer er forventet å øke med over 80% innen 2040

...som det offentlige ikke vil klare å ta unna på grunn av stor underdekning i helsepersonell

76 000 årsverk i underskudd i 2035 som følge av økende behov for helsetjenester

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »