Informasjon til jobbsøkere

Informasjon til jobbsøkere

Ecura Hjemmetjenester har siden 1999 levert hjemmetjenester av høy kvalitet i Osloregionen. Selskapet leverer tjenester både gjennom den offentlige brukervalgordningen og på det private markedet. Vi er stolte av å være en aktør som tilbyr stabilitet, kvalitet og trygghet for våre brukere. Våre hjemmetjenester scorer høyt på tilfredshet blant brukere og oppdragsgivere, og vi satser stort på fag og kompetanse. Vi har derfor som mål å utvikle oss til omsorgsbransjen mest attraktive arbeidsgiver.

Ønsker du å jobbe i hjemmetjenesten hos oss er det viktig at du bidrar til innholdet i våre kjerneverdier: endringsorientert, cura (latin for omsorg), utvikling, respekt og ansvarlige. Du kan lese mer om våre verdier her. Vi søker medarbeidere som er omtenksomme, ansvarsfulle, kvalitetsbevisste, punktlige og løsningsorienterte. Å jobbe i hjemmetjenesten betyr at man alltid søker bedre løsninger.

I hjemmetjenesten til Ecura jobber alt fra fysioterapeuter til ergoterapeuter, vernepleiere, sykepleiere og ufaglærte. Minst 50% av våre ansatte har høyere helsefaglig utdannelse. Jobber du godt på egen hånd, føler omsorg for andre og alltid er ute etter å finne løsninger, kan dette være jobben for nettopp deg. Vi ser på tverrfaglighet som en styrke, og søker mennesker med variert bakgrunn og utdannelse. Å jobbe innen hjemmetjenester byr på mange gode og læringsrike opplevelser som gir deg rom til å vokse både som fagperson og menneske. Selvstendighet er en høyt verdsatt egenskap, samtidig som du vil få et godt kollegialt fellesskap.

I hjemmetjenesten jobber du som regel på egen hånd. Arbeidsoppgavene er varierte, akkurat som dagene, men fellesnevneren er at du vil møte mennesker som trenger hjelp. Du kommer hjem til mennesker med varierte behov, alt fra stell og ernæring til hjelp til å tre på støttestrømper og mye mer. Ved å jobbe i hjemmetjenesten hjelper du mennesker med å kunne fortsette å bo hjemme, oppnå selvstendighet og øke livskvaliteten deres. Du vil møte på nye og spennende utfordringer, i en jobbhverdag der det er viktig å være løsningsorientert og fleksibel.

Det er viktig for oss å ta godt vare på våre ansatte. Ecura har et stort arbeidsmiljø med mennesker med stor variasjon i bakgrunn og utdannelse. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger og har fordeler du kan nyte godt av utenom arbeidstid. Våre arbeidskontrakter er nøye kvalitetssikret og vi jobber strukturert med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Vi i Ecura satser helt og fullt på våre ansatte.

Vi ønsker primært å utvikle kompetansen til egne ansatte fremfor å leie inn eksterne konsulenter. I 2017 lanserte vi Ecura Akademiet – et tilbud både til faglærte og ufaglærte der ansatte får generelle og spesialiserte kurs tilpasset sine arbeidsoppgaver. Ønsker du å jobbe i hjemmetjenesten hos Ecura får du mye mer enn bare en arbeidsgiver, du får stadig mulighet til selvutvikling og en solid aktør i ryggen.

Er du interessert i å jobbe i hjemmetjenesten? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby. Du kan også finne ledige stillinger her på nettsiden.

DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Faste team og tilgjengelighet

Alle våre ansatte bruker ID-kort

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Vi har lang erfaring innen praktisk bistand. Vi er lett tilgjengelige og jobber for at du skal motta en stabil og forutsigbar tjeneste til faste tider og dager og av fast person.

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Vi har bred faglig kompetanse og lang erfaring. Våre medarbeidere er
sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vi har også spesialkompetanse blant annet innen ernæring, kreft, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Faste team og tilgjengelighet

For de med stort hjelpebehov tilbyr vi faste team som kjenner deg og dine behov. Og vi er alltid tilgjengelig på telefon.

Alle våre ansatte bruker ID-kort

Vi er opptatt av å gi stabilitet og trygghet i din hverdag. Vi bærer alltid ID-kort som forteller hvem vi er.

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor burde jeg velge Ecura Hjemmetjenester som min arbeidsgiver?

Vi er en privat aktør som verdsetter kvalitet og arbeidsmiljø over profitt. Våre ansatte er en vesentlig del av driften, og vi kan ikke være for uten noen av dem. Trivsel er ikke bare noe som brukere skal unnes, men også alle som jobber flittig og hardt hver dag for å sikre andre mennesker en bedre og enklere hverdag.

Våre medarbeidere kan forvente gode vilkår, kompetanseutvikling, strukturert arbeid og kvalitetssikrede arbeidskontrakter. Vi har til og med som tradisjon å arrangere årlige sommerfester for brukere og ansatte for økt sosial trivsel.

Er det mulig å jobbe i hjemmetjenesten gjennom dere utenfor Osloregionen?

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og det er også i Osloregionen vi har kommunale avtaler for hjemmetjenester. Som privat aktør er vi ikke bundet til å kun forholde oss til én region, men per dags dato har vi valgt å kun fokusere på nettopp Oslo og omegn. Du er hjertelig velkommen til å søke jobb hos oss om du skulle ha interesse av å bosette deg på Østlandet, men vi har dessverre ikke mulighet til å foreta ansettelser utenfor vårt primærområde.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »