Når du har fritt brukervalg

Når du har fritt brukervalg

Tanken bak fritt brukervalg er å gi valgmuligheter til brukere. Du vil med andre ord selv kunne bestemme om du ønsker å motta hjemmetjenester fra kommunen eller om du foretrekker å benytte deg av en privat aktør.

Hvem kan benytte seg av fritt brukervalg?

Enhver bruker som har fått innvilget hjemmetjenester og som bor i en kommune som har innført fritt brukervalg, kan benytte seg av dette. Oslo kommune har for eksempel innført fritt brukervalg for sine innbyggere.

Hvordan fungerer det?

Etter at du har fått innvilget hjemmetjenester av kommunen, skal du også få en liste over de private aktørene som har avtaler med kommunen. Du kan deretter kontakte disse selv for å finne den tilbyderen som passer deg og dine behov best.

Velg Ecura Hjemmetjenester

Ecura Hjemmetjenester er en privat tilbyder av hjemmetjenester i Osloregionen. Vi har lang erfaring og bred ekspertise, i tillegg til svært kompetente medarbeidere. Ved siden av å tilby hjemmesykepleie, praktisk bistand og stasjonær sykepleie, har vi også tilleggstjenester du kan velge mot betaling.

Ta kontakt med oss i dag om du nettopp har fått innvilget hjemmetjenester eller om du ønsker å bytte leverandør.

DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Faste team og tilgjengelighet

Alle våre ansatte bruker ID-kort

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Vi har lang erfaring innen praktisk bistand. Vi er lett tilgjengelige og jobber for at du skal motta en stabil og forutsigbar tjeneste til faste tider og dager og av fast person.

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Vi har bred faglig kompetanse og lang erfaring. Våre medarbeidere er
sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vi har også spesialkompetanse blant annet innen ernæring, kreft, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Faste team og tilgjengelighet

For de med stort hjelpebehov tilbyr vi faste team som kjenner deg og dine behov. Og vi er alltid tilgjengelig på telefon.

Alle våre ansatte bruker ID-kort

Vi er opptatt av å gi stabilitet og trygghet i din hverdag. Vi bærer alltid ID-kort som forteller hvem vi er.

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvordan kan jeg bytte til Ecura Hjemmetjenester?

For å bytte over til oss, må du først kontakte kommunen eller bydelen der du bor. Om du bor i Oslo, kan du også sende inn et bytteskjema på nettet. Det er ikke nødvendig å oppgi noen grunn for ønske om å endre leverandør av tjenestene, og du kan bytte når som helst. Det skal også være mulig å be din nåværende leverandør om hjelp til å bytte. Om du likevel skulle ha et behov for hjelp kan du også ta kontakt med oss.

Hvor lang tid tar det før jeg får ny leverandør?

Dette vi kunne variere fra kommune til kommune. I Oslo estimeres det at det vil ta ca. 10 dager fra bydelen har fått beskjed.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »