Våre hjemmetjenester

Ecura Hjemmetjenester har i over tjue år levert hjemmetjenester i Oslo og omegn. Vi har avtale med kommuner i regionen, slik at du benytte deg av fritt brukervalg for å velge oss.

Våre hjemmetjenester

Hjemmetjenester vi tilbyr

Vårt hovedfokus er på tre forskjellige tjenester:

  • Hjemmesykepleie: Døgnkontinuerlig tjeneste for eldre, syke og personer med funksjonsnedsettelse som bor hjemme og har behov for helseassistanse.
  • Stasjonær sykepleie: Døgnbemannet hjemmesykepleie hvor det tilbys pleie, stell, sårbehandling og veiledning til syke som bor hjemme.
  • Praktisk bistand: Praktisk bistand, også kjent som hjemmehjelp, har som mål å gjøre hverdagen din litt enklere. Du vil få hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet, slik som matlaging, rengjøring og personlig stell.

Hva du kan forvente deg av oss

Vårt mål er at du som bruker skal føle trygghet og stabilitet rundt tjenestene. Skulle du velge oss som din tjenesteyter, forplikter vi oss derfor til følgende:

  • Det vil alltid være stabilitet rundt tider og personer som vil assistere deg.
  • Dersom du skulle ha et stort hjelpebehov, vil du bli tilbudt et fast team som kjenner dine behov.
  • Du vil alltid bli møtt med respekt og høflighet av våre medarbeidere, som i tillegg alltid vil identifisere seg med ID-kort.
  • Du vil til enhver tid kunne få tak i våre konsulenter på telefon.

Velg Ecura Hjemmetjenester

Vi i Ecura Hjemmetjenester anser stabilitet, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen som helt essensielt for våre tjenester. Gjennom god dialog, tilrettelegging og oppfølging av vårt fagpersonell ønsker vi å tilpasse tjenesten rundt deg og ditt behov. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.

DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Faste team og tilgjengelighet

Alle våre ansatte bruker ID-kort

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Vi har lang erfaring innen praktisk bistand. Vi er lett tilgjengelige og jobber for at du skal motta en stabil og forutsigbar tjeneste til faste tider og dager og av fast person.

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Vi har bred faglig kompetanse og lang erfaring. Våre medarbeidere er
sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vi har også spesialkompetanse blant annet innen ernæring, kreft, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Faste team og tilgjengelighet

For de med stort hjelpebehov tilbyr vi faste team som kjenner deg og dine behov. Og vi er alltid tilgjengelig på telefon.

Alle våre ansatte bruker ID-kort

Vi er opptatt av å gi stabilitet og trygghet i din hverdag. Vi bærer alltid ID-kort som forteller hvem vi er.

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Tilbyr dere brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

En BPA-ordning kan inkludere oppgaver som også faller inn under hjemmehjelp, men dette er likevel to forskjellige typer tjenester. I all hovedsak vil hjemmetjenester fokusere på helse- og omsorgstjenestene, mens BPA er mer orientert mot selvstendighetsskapende praktisk og personlig bistand. Vi tilbyr ikke BPA, men du kan besøke Ecura BPA for dette.

Hvorfor burde jeg velge Ecura Hjemmetjenester?

Ikke bare har vi lang erfaring, men vi har kontrakter med hele 17 kommuner. Årlig leverer vi tjenester til nærmere 500 brukere, og vi scorer svært høyt på tilfredshet blant brukere og oppdragsgivere. Velger du oss, velger du derfor en aktør med bred ekspertise. Velger du oss, velger du trygghet og stabilitet.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »