Døgnbemannet stasjonær sykepleie

Døgnbemannet stasjonær sykepleie

Ecura Hjemmetjenester har over 20 års erfaring med leveranse av pleie- og omsorgstjenester til pasienter i Oslo og omegn. Vi har fagkunnskapen til å hjelpe syke mennesker, og vår visjon er omsorg– med verdighet og kvalitet. Vi har dyktige og pålitelige medarbeidere som gjør sitt ytterste for å sikre best mulig ivaretakelse av alle pasienters behov. I vårt team har vi sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med høy faglig kompetanse. I tillegg har vi også spesialkompetanse innen blant annet ernæring, kreft, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Stasjonær sykepleie er en tjeneste som gir pleie, stell og veiledning til syke i eget hjem. Pasienter som mottar denne tjenesten har gjerne vedtak på mellom 8 til 24 timer assistanse i døgnet, og vil ha en av våre dyktige ansatte stasjonert hjemme hos seg over en hel vakt.

Stasjonær sykepleie er en tjeneste som gir pleie, stell og veiledning til syke som kan bo hjemme framfor på sykehjem. Hensikten er å sikre at pasienter som trenger hjelp kan bo hjemme hos seg selv lengst mulig. Brukere som mottar denne tjenesten har gjerne vedtak på mellom 8 til 24 timer assisanse i døgnet, og vil ha en av våre ansatte stasjonert hjemme hos seg over en hel vakt.

Bistanden som ytes kan blant annet inkludere:

  • Tyngre medisinske prosedyrer
  • Sårbehandling
  • Medikamenthåndtering
  • Pleie, stell og veiledning
  • Opplæring i enkle medisinske prosedyrer (som f.eks. bytting av stomi)

Skulle du velge oss, vil vi sette oss ned sammen med deg for å se hvordan vi best vil kunne legge opp tjenesten etter dine behov. Våre medarbeidere er sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med høy faglig kompetanse. Vi har også spesialkompetanse blant annet innen ernæring, kreft, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Dersom du enda bor hjemme og sliter med sykdom du ikke klarer å håndtere på egenhånd, vil dette være en aktuell tjeneste for deg. Du kan søke din kommune om å få dette dekket, og ved innvilget søknad kan du ta kontakt med oss for å komme i gang. Du kan lese mer om prosessen her

Dersom du har et godkjent vedtak fra kommunen, vil ikke stasjonær sykepleie koste deg noe. Dersom du ikke enda skulle ha et slikt vedtak, kan du ta kontakt med oss i dag for søknadsassistanse eller rådgivning ved klage.

Hvorfor velge Ecura Hjemmetjenester for stasjonær sykepleie

Stasjonær sykepleie (eller stasjonær hjemmesykepleie) er en helsetjeneste ment for å bistå deg i hverdagen ved å sikre at du får nødvendig helsehjelp. Vi er der for å hjelpe deg med å mestre hverdagen og ved å benytte deg av våre tjenester vil du kunne bo hjemme lengst mulig.

Du kan søke kommunen om å få stasjonær sykepleie innvilget. Kommunen vil da ta stilling til om du har krav på å få dette innvilget, i tillegg til varighet og frekvens, men du vil som pasient inkluderes i denne prosessen. Du kan selvsagt ta kontakt med oss for rådgivning dersom du har spørsmål rundt søknadsprosessen. Husk også at tjenestene til Ecura Hjemmetjenester er kostnadsfrie.

Når du har valgt Ecura Hjemmetjenester

Takket være fritt brukervalg i Osloregionen, kan du fritt velge oss som din tilbyder av stasjonær sykepleie om du for eksempel bor i Oslo kommune eller Bærum kommune.

Som tjenestemottaker hos Ecura Hjemmetjenester, kan du blant annet forvente:

  • Faste kontaktpersoner
  • Fleksibilitet og forutsigbarhet
  • Døgnbemannet vakttelefon
  • Tilrettelegging etter dine spesifikke behov
  • Kvalifiserte, omsorgsfulle og erfarne medarbeidere

Skulle du velge oss, vil vi sette oss ned sammen med deg for å se hvordan vi best kan legge opp tjenesten etter dine behov. Bistanden som ytes kan blant annet inkludere: tyngre medisinske prosedyrer, sårbehandling, medikamenthåndtering, pleie, stell og veiledning, samt opplæring i enkle medisinske prosedyrer (som f.eks. bytting av stomi).

Dersom du enda ikke har søkt eller har fått avslag kan du også ta kontakt med oss for søknadsassistanse eller rådgivning ved klage. Du kan sende en e-post til [email protected] eller ringe oss på 22 68 89 91.

Har du andre behov? Vi tilbyr også hjemmesykepleie og praktisk bistand.

DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Faste team og tilgjengelighet

Alle våre ansatte bruker ID-kort

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Vi har lang erfaring innen praktisk bistand. Vi er lett tilgjengelige og jobber for at du skal motta en stabil og forutsigbar tjeneste til faste tider og dager og av fast person.

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Vi har bred faglig kompetanse og lang erfaring. Våre medarbeidere er
sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vi har også spesialkompetanse blant annet innen ernæring, kreft, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Faste team og tilgjengelighet

For de med stort hjelpebehov tilbyr vi faste team som kjenner deg og dine behov. Og vi er alltid tilgjengelig på telefon.

Alle våre ansatte bruker ID-kort

Vi er opptatt av å gi stabilitet og trygghet i din hverdag. Vi bærer alltid ID-kort som forteller hvem vi er.

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »