Søke om vedtak

Søke om vedtak
For å motta hjemmetjenester, må det foreligge et assistansebehov som skyldes sykdom eller funksjonsnedsettelse. Du kan få dette innvilget av kommunen eller bydelen du bor i, og for å få et slik vedtak er det nødvendig å gjøre følgende:

1. Søke hjemkommunen din om nødvendige hjemmetjenester

Ettersom søknadsprosessen kan variere fra kommune til kommune (og mellom bydeler i for eksempel Oslo), anbefaler vi at du tar direkte kontakt med kommunen/bydelen eller oppsøker den offentlige nettsiden. På sistnevnte vil du ofte kunne finne utfyllende informasjon og søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

2. Avvente skriftlig tilbakemelding fra kommunen

Kommunen er pålagt å sende deg skriftlig beskjed om du har fått vedtak eller om du har fått avslag. Dersom du har fått innvilget hjemmetjenester, skal du også få videre informasjon i brevet om omfang og hvordan tjenestene vil organiseres. Skulle du ha fått avslag, skal brevet inneholde begrunnelse og informasjon om klageprosessen.

3. Kontakte leverandør av hjemmetjenester eller sende inn klage

Avhengig av tilbakemelding fra kommunen, vil du så enten kunne velge leverandør av hjemmetjenester (ved fritt brukervalg) eller sende inn en klage. Saken din skal ved klage bli vurdert på nytt.

Skulle du føle at søknadsprosessen høres for overveldende ut, vil Ecura Hjemmetjenester kunne bistå med å fylle ut søknadsskjema og holde i alle trådene i prosessen. Ta også kontakt med oss om du nettopp har fått innvilget hjemmetjenester eller om du ønsker å bytte over til Ecura Hjemmetjenester fra en annen leverandør.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »