Om oss

Ecura Hjemmetjenester

I over tjue år har vi i Ecura Hjemmetjenester levert tjenester i Oslo og omegn. Vårt hovedkontor ligger i Oslo og vi har i dag kontrakter med hele 17 kommuner. Årlig bistår våre medarbeidere nærmere 500 brukere, og vi har 17 servicebiler som effektivt og raskt sørger for at assistansen når brukere som avtalt.

For oss står kvalitet og arbeidsmiljø høyere enn profitt, og vi legger stor vekt på at våre brukere skal føle stor tilfredsstilhet, trygghet og stabilitet. Vi leverer våre tjenester både gjennom den offentlige brukervalgordningen og på det private markedet.

ENDRINGSORIENTERT
Vi søker endring til en bedre situasjon for brukere av våre tjenester. Vi søker etter bedre løsninger og god etikk i vårt tjenestetilbud.

CURA (AV LATIN: OMSORG)
Vi bidrar til bedre helse og livskvalitet med omsorg for brukere av våre tjenester.

UTVIKLING
Vi er stadig på jakt etter forbedringer og økt kvalitet i vårt tilbud. Vi vektlegger kompetanseutvikling.

RESPEKT
Alle mennesker har en egenverdi og fortjener respekt uavhengig av sin situasjon. Vi behandler våre brukere, kollegaer og oppdragsgivere med respekt.

ANSVARLIGE
Vi går ikke på akkord med vår integritet, er transparente og tar ansvar. Vi opptrer ansvarlig med behandlingsintegritet og oppfyller våre avtaler med oppdragsgivere. Vi har nærhet til brukerne, pårørende og våre ansatte.

Vi stiller høye krav til oss selv og de tjenestene vi tilbyr våre brukere. Det innebærer at alle som har valgt Ecura Hjemmetjenester kan forvente seg:

  • Erfarne, omsorgsfulle og kompetente medarbeidere som alltid bærer ID
  • Tjenester utført til avtalt tid og sted
  • Tjenester tilpasset brukeres individuelle behov
  • Faste kontaktpersoner å forholde seg til
  • Faste team for brukere med stort hjelpebehov
  • Vakttelefon for din trygghet og sikkerhet

Ta kontakt med oss i dag

Skulle du har spørsmål omkring våre tjenester, hvordan vi jobber eller annet – ta kontakt med oss i dag. Du er hjertelig velkommen til ringe eller sende oss en e-post.

Ecura Hjemmetjenester

Østensjøveien 14
0661 Oslo

Telefon: 22 68 89 91
E-post: [email protected]

DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Faste team og tilgjengelighet

Alle våre ansatte bruker ID-kort

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Vi har lang erfaring innen praktisk bistand. Vi er lett tilgjengelige og jobber for at du skal motta en stabil og forutsigbar tjeneste til faste tider og dager og av fast person.

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Vi har bred faglig kompetanse og lang erfaring. Våre medarbeidere er
sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vi har også spesialkompetanse blant annet innen ernæring, kreft, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Faste team og tilgjengelighet

For de med stort hjelpebehov tilbyr vi faste team som kjenner deg og dine behov. Og vi er alltid tilgjengelig på telefon.

Alle våre ansatte bruker ID-kort

Vi er opptatt av å gi stabilitet og trygghet i din hverdag. Vi bærer alltid ID-kort som forteller hvem vi er.

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er forskjellen mellom Ecura BPA og Ecura Hjemmetjenester?

Begge selskapene tilhører Ecura-familien, men har ulike fokusområder. Vi i Ecura Hjemmetjenester leverer helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og personer med funksjonsnedsettelser. Målet vårt er å sikre nødvendig helsehjelp til brukere slik at disse kan fortsette å bo hjemme. Ecura BPA leverer tjenester innen brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt og funksjonsassistanse. Disse tjenestene har som mål å sikre mestring av egen hverdag og inkluderer ikke helserelaterte/medisinske oppgaver.

Kan jeg velge Ecura Hjemmetjenester om jeg ikke bor på Østlandet?

Ettersom det er i Osloregionen vi primært holder til og har kommunale avtaler, er det dessverre kun i disse områdene vi kan tilby våre tjenester.

Hvilke tjenester tilbyr dere?

Vi leverer i dag tre tjenester: hjemmehjelp (praktisk bistand), stasjonær sykepleie og hjemmesykepleie. Du kan lese mer om tjenestene her.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »