Praktisk bistand - Gjør hverdagen litt enklere

Praktisk bistand

Ecura Hjemmetjenester er en offentlig godkjent privat aktør med lang erfaring som leverandør av praktisk bistand og opplæring. Vi setter våre brukere først, og har som mål at du alltid skal føle trygghet og høy tilfredshet rundt våre tjenester. Vår visjon er «omsorg– med verdighet og kvalitet», og dette er bærende i alt vi gjør. Ved å velge tjenester fra Ecura Hjemmetjenester, velger du trygghet, respekt, likeverd, kvalitet og kompetanse.

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet.

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi er også sertifisert for Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Praktisk bistand er assistanse til egenomsorg, personlig stell og praktiske gjøremål i husholdningen. Det er en tjeneste rettet mot personer som fortsatt kan bo hjemme som vil kunne gjøre det mulig å fortsette å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Noen eksempler på det du kan få hjelp til er blant annet:

  • Matlaging
  • Rengjøring
  • Klesvask
  • Personlig stell og hygiene
  • Opplæring i ulike gjøremål for egenmestring

Praktisk bistand innen hjemmetjenester er ikke det samme som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dersom du skulle være ute etter BPA-tjenester, se nettsiden til vårt søsterselskap Ecura BPA.

Dersom du er helt avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker, vil denne tjenesten kunne være aktuell for deg. Du må søke kommunen om å få innvilget praktisk hjelp, som også vil vurdere hvor ofte og hvor mange timer per uke du vil få innvilget. Når det foreligger et vedtak, vil du kunne starte søken etter rette leverandør for deg. Du kan lese mer om prosessen her.

I motsetning til hjemmesykepleie og stasjonær sykepleie, er ikke praktisk bistand kostnadsfritt. Det påløper en egenandel, men denne er den samme uansett om du velger assistanse fra kommunen eller private aktører. Nøyaktig hva du vil måtte betale er avhengig av husholdningens samlede inntekt, og det betales per time.

Hvorfor velge Ecura Hjemmetjenester for praktisk bistand

Praktisk bistand, også kalt hjemmehjelp, er assistanse til egenomsorg, personlig stell og praktiske gjøremål i husholdningen. Ecura Hjemmetjenester er der for å gjøre det enklere for deg å mestre hverdagen, og ved å benytte deg av denne tjenesten vil vi kunne bidra til å sikre at du kan bo hjemme lengre.

Dersom du er helt avhengig av assistanse i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker, vil denne tjenesten kunne være aktuell for deg. Du kan søke kommunen om å få innvilget praktisk bistand, som også vil vurdere hvor ofte og hvor mange timer per uke du vil få innvilget. Når det foreligger et vedtak, kan du enkelt velge Ecura Hjemmetjenester som din leverandør. Husk at du kun betaler samme egenandel som ved kommunal tjenesteytelse.

Når du har valgt Ecura Hjemmetjenester

Takket være fritt brukervalg i Osloregionen, kan du fritt velge oss som din tilbyder av praktisk bistand om du for eksempel bor i Oslo kommune eller Bærum kommune. Som tjenestemottaker hos Ecura Hjemmetjenester, kan du blant annet forvente:

  • Faste kontaktpersoner
  • Fleksibilitet og forutsigbarhet
  • Døgnbemannet vakttelefon
  • Tilrettelegging etter dine spesifikke behov
  • Kvalifiserte, omsorgsfulle og erfarne medarbeidere

Ecura er også sertifisert for Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø, i tillegg til å være det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Har du behov for praktisk bistand? Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan tilpasse våre tjenester etter dine behov. Noen eksempler på assistanse er matlaging, rengjøring, klesvask, personlig stell, hygiene og opplæring i ulike gjøremål for egenmestring. Vi kan i tillegg hjelpe deg om du enda ikke har søkt eller om du har fått avslag og ønsker å sende inn en klage.

Sammen kan vi vi gjøre hverdagen litt enklere for deg. Du kan sende en e-post til [email protected] eller ringe oss på 22 68 89 91.

Er du ute etter andre tjenester? Vi tilbyr også hjemmesykepleie og stasjonær sykepleie.

DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Faste team og tilgjengelighet

Alle våre ansatte bruker ID-kort

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Vi har lang erfaring innen praktisk bistand. Vi er lett tilgjengelige og jobber for at du skal motta en stabil og forutsigbar tjeneste til faste tider og dager og av fast person.

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Vi har bred faglig kompetanse og lang erfaring. Våre medarbeidere er
sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vi har også spesialkompetanse blant annet innen ernæring, kreft, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Faste team og tilgjengelighet

For de med stort hjelpebehov tilbyr vi faste team som kjenner deg og dine behov. Og vi er alltid tilgjengelig på telefon.

Alle våre ansatte bruker ID-kort

Vi er opptatt av å gi stabilitet og trygghet i din hverdag. Vi bærer alltid ID-kort som forteller hvem vi er.

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »