Kunnskap gir trygghet!

27 Mars 2020
Kunnskap gir trygghet!

Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE) tilbyr e-læring både for pasienter, pårørende og helsepersonell. Det er svært nyttig og blir meget godt mottatt, forteller undervisningsleder Ellen Sundland Kjendbakke.

– SSE er Norges eneste spesialsykehus for epilepsi. Vi har tilbud for mennesker som ikke får anfallskontroll av epilepsimedisiner, og uansett hvor du bor kan du henvises til tverrfaglig utredning og behandling hos oss, forteller Kjendbakke.

Spesialsykehuset er underlagt Universitetsykehuset i Oslo. De hjelper til med å få stilt riktig diagnose, og med å finne den beste behandlingen for den enkelte pasients epilepsi.

– Vi har også et stort ansvar for kompetansespredning om epilepsi både til pasienter og til helsepersonell. Informasjonsspredning er en lovpålagt del av vår virksomhet, og derfor holder vi mange kurs, lager brosjyrer og ikke minst tilbyr e-læring, sier Nann Christin
Ek Hauge. E-læringen om epilepsi er en av de mest besøkte sidene hos Oslo Universitetssykehus.

Engasjerte skuespillere

Vet du hvordan et epilepsianfall ser ut? Hvis ikke, kan du se det på hjemmesidene til SSE. I informasjonsfilmene viser skuespillere hvordan anfall utarter seg, og de gir gode forklaringer på hva epilepsi er.

– Vi er veldig opptatt av «leve med» – perspektivet, siden epilepsi er en kronisk sykdom. Man skal kunne leve best mulig med sin diagonose, og siden kunnskap gir trygghet er det viktig med god og tilpasset informasjon, sier Eg Hauge. I utviklingen av filmene, e-kursene og brosjyrene har også leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter og andre faggrupper vært med å evaluere og kvalitetssikre slik at tverrfaglige perspektiv også er ivaretatt.

Populær e-læring

– Vi har en egen seksjon som heter «Fag og Undervisning» som har gitt ut mange e-læringskurs til pasienter. Kurset vi har gjennom Ambio Helse (datterselskap av Ecura, red. anm.) er veldig populært. Det bruker vi mye, sier Kjendbakke. Alle ansatte må gjennomgå dette e-læringskurset, og SSE reklamerer for det til alt helsepersonell som kommer på deres kurs.

– Ambio sin e-læring som vi benytter er meget god! Jeg tror alle synes den er oversiktlig og grei å klikke seg gjennom. Den er variert, og å er det case-oppgaver underveis. Vi bruker den når vi underviser helsepersonell i kommunen. Det er en populær e-læring som vi er glade for å kunne gi, avslutter Ellen Sundland Kjendbakke.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »