ECURA AKADEMIET: Kursing av brukere og assistenter

Ecura BPA har alltid bruker og assistenter i fokus, og for oss er det viktig at begge føler seg trygge på hverandre og tjenestene som utføres. Men, dette er ikke alltid nok. Vi ser at alle vil kunne ha nytte av person- og kompetanseutvikling. Vi tilbyr derfor helt kostnadsfrie kurs til alle brukere og assistenter gjennom EcuraAkademiet.

Hva er EcuraAkademiet?

EcuraAkademiet er et nyere satsningsområde for Ecura. Det ble introdusert i 2017 og har som hensikt å være et tilbud som kan benyttes av alle ansatte, assistenter og brukere. Vi ønsker å sikre økt kompetanse og kvalitet ved å tilby generelle og spesialiserte kurs som er relevante for de tjenestene vi yter. Noen eksempler på kurs er:

  • Samhandlingsteknikker
  • Målrettet miljøarbeid
  • Atferdsavtaler
  • 1-3 timers kurs/foredrag om samarbeid med fastleger

Besøk EcuraAkademiet

Dersom du skulle være interessert i lære mer om våre kurs og foredrag, enten for deg selv som bruker eller for dine assistenter, les mer på EcuraAkademiets nettside her . Du kan også ta direkte kontakt med oss i Ecura BPA om du skulle ha spørsmål.

DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Faste team og tilgjengelighet

Alle våre ansatte bruker ID-kort

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Vi har lang erfaring innen praktisk bistand. Vi er lett tilgjengelige og jobber for at du skal motta en stabil og forutsigbar tjeneste til faste tider og dager og av fast person.

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Vi har bred faglig kompetanse og lang erfaring. Våre medarbeidere er
sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vi har også spesialkompetanse blant annet innen ernæring, kreft, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Faste team og tilgjengelighet

For de med stort hjelpebehov tilbyr vi faste team som kjenner deg og dine behov. Og vi er alltid tilgjengelig på telefon.

Alle våre ansatte bruker ID-kort

Vi er opptatt av å gi stabilitet og trygghet i din hverdag. Vi bærer alltid ID-kort som forteller hvem vi er.

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »