HAR DU KRAV PÅ BPA?

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp slik at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig. 1. januar 2015 ble BPA en lovfestet rettighet i Norge.

Ca. 14.000 nordmenn har rett til å få BPA. Er du en av de 10.000 som fremdeles ikke har søkt?

Her kan du ta BPA-testen som gir deg en pekepinn på hvor sannsynlig det er at du kan få innvilget BPA.

DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Faste team og tilgjengelighet

Alle våre ansatte bruker ID-kort

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Her finner
du oss 

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg stole på en BPA-test?

Hensikten med vår BPA-test er å gi deg en pekepinn på hva du kan ha krav på. Målet er å legge til rette for en enklere forståelse av lovverket, men det vil med det ikke si at du må følge testens anbefalinger. Husk at alle har rett til å søke om BPA, og det vil derfor ikke være noe i veien for at du søker om ikke alle kriteriene er oppfylt. Det er opp til hver kommune å vurdere mottatte søknader, og det finnes en rekke eksempler på søkere som har fått innvilget sin BPA-ordning uten å oppfylle alle tre kravene. Du er velkommen til å ta kontakt med oss i Ecura BPA for å lære mer eller om du ønsker assistanse i søknadsprosessen.

Hvilken lovgivning burde jeg sette meg inn i?

Dersom du selv ønsker å lese mer om de ulike rettighetene du har omkring BPA, kan vi anbefale deg å sette deg inn i følgende dokumenter:

Lov om pasient- og brukerrettigheter (da spesielt § 2-1 d)
Rundskriv I-15/2005: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen

Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Skulle du føle at det er for overveldende lesestoff, besvarer vi gjerne spørsmål du skulle ha. Ta kontakt med oss i dag!

Hvem har rett til BPA?

Retten til BPA er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven. Aller først må du ha rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Utover dette står det i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d følgende: «Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.». Langvarig og stort behov vil si assistanse på minst 25 timer/32 timer per uke ut over 2 år. Du kan lese mer her.

Hvordan kan Ecura BPA bistå meg før jeg eventuelt har fått innvilget BPA?

Vi i Ecura BPA har lang og bred erfaring med brukerstyrt personlig assistanse, noe som innebærer at vi har god kjennskap til alle lover, regler, forskrifter og retningslinjer tilknyttet søknadsprosessen. Vi har mulighet til å gi deg en bedre innsikt i ordningen, og kan også hjelpe med å skrive og følge opp søknaden din. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan bistå nettopp deg. Våre medarbeidere tar gjerne en prat med deg om dine behov, ønsker og bekymringer.

Tilbyr Ecura BPA kun brukerstyrt personlig assistanse?

Vi er en privat tilbyder av tre spesifikke tjenester: brukerstyrt personlig assistanse, funksjonsassistanse og støttekontakt. Skulle du være usikker på hvilket behov du eller barnet ditt skulle ha, kan vi ta en prat og finne ut av dette sammen. I enkelte tilfeller kan det være mulig å slå sammen ulike tjenester til én tjeneste. Vi kan bistå deg i søknadsprosessen, både med rådgivning og utfylling av selve søknaden, og vi vil selvsagt også kunne tilby deg våre tjenester når du har fått innvilget bistand av kommunen.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg stole på en BPA-test?

Hensikten med vår BPA-test er å gi deg en pekepinn på hva du kan ha krav på. Målet er å legge til rette for en enklere forståelse av lovverket, men det vil med det ikke si at du må følge testens anbefalinger. Husk at alle har rett til å søke om BPA, og det vil derfor ikke være noe i veien for at du søker om ikke alle kriteriene er oppfylt. Det er opp til hver kommune å vurdere mottatte søknader, og det finnes en rekke eksempler på søkere som har fått innvilget sin BPA-ordning uten å oppfylle alle tre kravene. Du er velkommen til å ta kontakt med oss i Ecura BPA for å lære mer eller om du ønsker assistanse i søknadsprosessen.

Hvilken lovgivning burde jeg sette meg inn i?

Dersom du selv ønsker å lese mer om de ulike rettighetene du har omkring BPA, kan vi anbefale deg å sette deg inn i følgende dokumenter:

Lov om pasient- og brukerrettigheter (da spesielt § 2-1 d)
Rundskriv I-15/2005: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen

Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Skulle du føle at det er for overveldende lesestoff, besvarer vi gjerne spørsmål du skulle ha. Ta kontakt med oss i dag!

Hvem har rett til BPA?

Retten til BPA er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven. Aller først må du ha rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Utover dette står det i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d følgende: «Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.». Langvarig og stort behov vil si assistanse på minst 25 timer/32 timer per uke ut over 2 år. Du kan lese mer her.

Hvordan kan Ecura BPA bistå meg før jeg eventuelt har fått innvilget BPA?

Vi i Ecura BPA har lang og bred erfaring med brukerstyrt personlig assistanse, noe som innebærer at vi har god kjennskap til alle lover, regler, forskrifter og retningslinjer tilknyttet søknadsprosessen. Vi har mulighet til å gi deg en bedre innsikt i ordningen, og kan også hjelpe med å skrive og følge opp søknaden din. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan bistå nettopp deg. Våre medarbeidere tar gjerne en prat med deg om dine behov, ønsker og bekymringer.

Tilbyr Ecura BPA kun brukerstyrt personlig assistanse?

Vi er en privat tilbyder av tre spesifikke tjenester: brukerstyrt personlig assistanse, funksjonsassistanse og støttekontakt. Skulle du være usikker på hvilket behov du eller barnet ditt skulle ha, kan vi ta en prat og finne ut av dette sammen. I enkelte tilfeller kan det være mulig å slå sammen ulike tjenester til én tjeneste. Vi kan bistå deg i søknadsprosessen, både med rådgivning og utfylling av selve søknaden, og vi vil selvsagt også kunne tilby deg våre tjenester når du har fått innvilget bistand av kommunen.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »